למכירה מגרש בישוב לבניה מיידית

איש קשר: 
עידן
טלפון: 
052-8616856

למכירה:

מגרש לבניה מייידת בישוב, כולל תכניות, ללא היתרים.

פרטים נוספים ימסרו טלפונית.

עידן

052-8616856