ערב התעוררות

ערב התעוררות בישיבת נר תמיד יום שני 18.9 שירה ותפילה עם שלומה כץ