ערב התעוררות בישיבת נר תמיד

ערב התעררות בישיבת נר תמיד.
כל היישוב מוזמן.
לפרטים נוספים לחצו על התמונה