פינוי אשפה

בשבוע הבא יחול חג עיד אל פיטר בימים ראשון-שלישי המשמעות מכך שאין עובדים מוסלמים
לכן פינוי האשפה בשבוע הבא יהיה ביום שני במקום יום ראשון.
מחר יום שישי יבוצע פינוי נוסף