פינוי אשפה בחגי תשרי תשע"ח

פינוי אשפה: לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה להלן תכנית פינוי אשפה: 

1 .ראש השנה – הפינוי יוקדם ליום רביעי, 17.9.20

2 .סוכות א. הפינוי מיום חמישי, 17.10.5 יוקדם ליום רביעי, 4.10.17
ב. יהיה פינוי נוסף ביום שישי, 17.10.6
ג. הפינוי מיום חמישי 17.10.12 יוקדם ליום רביעי, 11.10.17
ד. יהיה פינוי נוסף ביום שישי, 17.10.13

3 .אנחנו עושים מאמצים לפנות את כל הגזם והגרוטאות לפני החג, לכן נא להקדים במידת האפשר גיזומים ונא להקפיד לשים את הגזם רק בריבועים המיועדים לכך.